Chân giả

Khả năng di chuyển đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống. Điều này đúng với mọi lứa tuổi và đặc biệt là những người bị đoạn chi dưới. Những đòi hỏi đối với một chân giả cũng khác nhau và đa dạng như cuộc sống của chúng ta vậy. Ottobock cung cấp giải pháp cho việc lắp đặt chân giả có thể thích ứng hoàn hảo với các yêu cầu của bạn.


Các câu chuyện của người dùng

Chân giả hiện đại của Ottobock giúp bảo toàn và phục hồi khả năng di chuyển của bạn. Trên kênh YouTube, chúng tôi giới thiệu cho bạn những người mang chi giả tham gia tích cực vào cuộc sống. Chân giả hiện đại của Ottobock giúp bảo toàn và phục hồi khả năng di chuyển của bạn. Trên kênh YouTube, chúng tôi giới thiệu cho bạn những người mang chân giả tham gia tích cực vào cuộc sống.

Các câu chuyện của người dùng YouTube

Các thuật ngữ công nghệ và chức năng của chi giả

Bạn sẽ tìm thấy tại đây những lời giải thích dễ hiểu về các thuật ngữ công nghệ y học phổ biến.

Thêm

Thông tin dành cho người cụt chi

Thông tin này nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ban đầu về quá trình lắp bộ phận giả. Đây là bước đầu tiên giúp bạn càm thấy an toàn và tự tin khi đối mặt với những tình huống mới.

Thêm


Liên hệ