MyoHand VariPlus Speed

Mạnh và nhanh: bàn tay giả điện điều khiển bằng mô cơ

Bàn tay là một thành phần quan trọng trong hệ thống vận động của con người. Sau một phẫu thuật cắt cụt, những người mang tay giả muốn bảo đảm rằng việc lắp tay giả của họ sẽ cho phép họ tận hưởng cuộc sống độc lập gần như mỗi ngày. Lực nắm và tốc độ nắm là yếu tố quan trọng ở đây. Myohand VariPlus Speed® là sự phát triển của Ottobock kết hợp các tính năng của hai thiết bị cuối đã được chứng minh: SensorHand Speed® và Hệ thống tay điện DMC VariPlus. Các vật dụng có thể được cầm nắm nhanh và chính xác nhờ lực và tốc độ nắm cao.

Tính năng đặc biệt: với 757T13 MyoSelect, tổng cộng sáu chương trình khác nhau có thể được lựa chọn và điều chỉnh một cách tối ưu để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của bạn. Chuyên gia chỉnh hình của bạn sẵn lòng khuyên bạn về ba kích thước bàn tay có sẵn.