Câu hỏi thường gặp

Việc mất đi một phần cơ thế mang đến nhiều câu hỏi cho người thân gia đình cũng như cá nhân bị ảnh hưởng. Bạn sẽ tìm thấy tại đây những câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp tại đây.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho một trong những câu hỏi của bạn ở đây, xin liên hệ bác sĩ chỉnh hình, nhà trị liệu hoặc bác sĩ của bạn. Đội ngũ phục hồi chức năng của bạn là những người ở trong vị thế tốt nhất để đánh giá tình huống cá nhân của bạn và do đó sẽ có những lời khuyên chuyên sâu nhất. Hỗ trợ tư vấn