Mức độ cắt cụt

Thuật ngữ mức độ cắt cụt mô tả vị trí phần cơ thể được cắt cụt. Mức độ cắt cụt được bác sĩ xác định trước khi tiến hành phẫu thuật và dựa trên lý do thực hiện việc cắt cụt. Trong trường hợp có sự can thiệp đã được dự tính, thường có một bác sĩ chỉnh hình tư vấn để xác định mức độ cắt cụt nào là phù hợp nhất cho việc lắp chân tay giả sau này.

Nhận biết được mức độ cắt cụt giúp chọn bộ phận giả phù hợp trong mỗi trường hợp.


Phẫu thuật cắt cụt bàn chân

Có hơn mười hai mức độ cắt cụt bàn chân. Chúng trải dài từ phẫu thuật cắt cụt ngón chân đến giữa lòng bàn chân đến vùng xương chêm.

Giải pháp silicone thẩm mỹ sẽ phù hợp nhất cho mức độ cắt cụt bàn chân.

Phẫu thuật cắt cụt ngang xương chày (phẫu thuật cắt cụt cẳng chân)

Trong phẫu thuật cắt cụt ngang xương chày, là một cuộc phẫu thuật cắt cụt thuộc vùng cẳng chân, xương chày và xương mác bị cắt.

Chân giả thay thế sẽ bao gồm:

 • Bàn chân giả
 • Ống nối cụm chỉnh
 • Ổ mỏm cụt

Ổ mỏm cụt cùng với công nghệ treo gắn là thành phần kết nối chân giả với mỏm cụt. Bên ngoài có vỏ bọc thẩm mỹ giúp tạo hình giống chân lành.

Tháo khớp gối

Tháo khớp gối là kỹ thuật cắt cụt ngang qua khớp gối, cắt bỏ phần cẳng chân. Phần đùi hoàn toàn được giữ lại.

Chân giả thay thế bao gồm:

 • Bàn chân giả
 • Ống nối cụm chỉnh
 • Ổ mỏm cụt

Ổ mỏm cụt cùng với công nghệ treo gắn là thành phần kết nối chân giả với mỏm cụt. Bên ngoài có vỏ bọc thẩm mỹ giúp tạo hình giống chân lành.

Phẫu thuật cắt cụt ngang xương đùi

Phẫu thuật cắt cụt ngang đùi, là phẫu thuật cắt cụt thuộc vùng đùi, xương đùi bị cắt ngang qua.

Chân giả thay thế bao gồm:

 • Bàn chân giả
 • Khớp gối
 • Ống nối cụm chỉnh và các phần kết nối với ổ mỏm cụt
 • Ổ mỏm cụt.
Ổ mỏm cụt là thành phần kết nối giữa chân giả với mỏm cụt. Vỏ bọc thẩm mỹ bên ngoài sẽ giúp tạo hình giống chân lành.

Tháo khớp hông

Phẫu thuật tháo khớp hông, phẫu thuật cắt cụt được thực hiện ngang qua khớp hông.Với phương pháp cắt cụt này, xương chậu sẽ điều khiển mọi vận động của chân giả.

Chân giả sẽ bao gồm:

 • Bàn chân giả
 • Khớp gối
 • Khớp hông
 • Các ống nối cụm chỉnh
 • Ổ mỏm cụt
Ổ mỏm cụt là thành phần kết nối giữa chân giả với mỏm cụt. Vỏ bọc thẩm mỹ bên ngoài sẽ giúp tạo hình giống chân lành.

Phẫu thuật tháo bỏ một bên cánh chậu

Trong trường hợp phẫu thuật tháo bỏ một bên khung chậu, toàn bộ cẳng chân và các phần từ xương chậu lên đến xương cùng được cắt bỏ. Với kỹ thuật cắt cụt này, xương chậu sẽ phải điều khiển vận động của chân giả.

Chân giả sẽ bao gồm:

 • Bàn chân giả
 • Khớp gối
 • Khớp hông
 • Các ống nối cụm chỉnh
 • Ổ mỏm cụt

Ổ mỏm cụt là thành phần kết nối chân giả với phần hông và thân mình. Bên ngoài được vỏ bọc thẩm mĩ bảo vệ và tạo hình giống hình dáng chân lành.