Chính sách đổi/trả hàng


Chính sách đổi hàng

  • Hàng không bị lỗi hoặc bị lỗi do người sử dụng: Không áp dụng
  • Hàng do lỗi nhà sản xuất: được đổi cùng loại trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng. Quá thời hạn trên, chính sách này sẽ không được áp dụng
  • Điều kiện đổi hàng: hàng nguyên vẹn, không trầy xước, còn đầy đủ hộp sản phẩm, phiếu bảo hành, phụ kiện đi kèm cùng quà khuyến mãi (nếu có)

Chính sách trả hàng

  • Không áp dụng chính sách trả hàng đối với hàng bị lỗi do người sử dụng
  • Đối với hàng do lỗi nhà sản xuất và hàng không bị lỗi, tùy từng trường hợp mà bên bán cân nhắc xem có chấp nhận việc trả hàng hay không. Trường hợp được chấp nhận trả hàng, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền. Thay vào đó, công ty sẽ cấp một chứng từ xác nhận ghi giảm công nợ của sản phẩm được trả và số tiền này sẽ được khấu trừ vào đợt mua hàng tiếp theo của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng còn phải chịu phí trả hàng là 10% giá trị của hàng được trả.
  • Điều kiện trả hàng: nguyên vẹn, không trầy xước, còn đầy đủ hộp sản phẩm, phiếu bảo hành, phụ kiện đi kèm cùng quà khuyến mãi (nếu có)