Chính sách bảo hành/bảo trì


  • Chỉ bảo hành sản phẩm đối với các lỗi do Nhà cung cấp trong điều kiện sử dụng và bảo quản đúng hướng dẫn. Thời gian bảo hành sản phẩm được tính kể từ ngày giao hàng chính thức cho Người Tiêu Dùng. Một phiếu giao hàng kiêm phiếu bảo hành sẽ hai bên ký vào ngày giao hàng, trong đó có nêu chi tiết thời hạn bảo hành của từng loại link kiện.
  • Thời hạn bảo hành các chi tiết trong hàng hóa như : khớp giả, khóa chốt, bao mỏm cụt silicon, bàn chân giả, bàn tay giả,… sẽ tuân theo thời hạn bảo hành do nhà sản xuất các chi tiết này quy định.
  • Bất kỳ sự can thiệp nào vào hàng hóa mà không phải do Bên A chỉ định và/hoặc thực hiện sẽ huỷ toàn bộ hiệu lực bảo hành của hàng hóa.
  • Tất cả các thay thế, thay đổi hoặc sửa chữa các chi tiết trong thời gian bảo hành sẽ không làm kéo dài thời gian bảo hành của sản phẩm.