Quy định và hình thức thanh toán


• Với các đơn vị mua bán linh kiện sẽ Thanh toán trước 100% bằng tiền Việt Nam đồng vào tài khoản của công ty như sau:

  • Người thụ hưởng: Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam
  • Số TK: 0071001161084
  • Tên ngân hàng: Vietcombank – CN TP.HCM

• Với khách hàng thực hiện đơn hàng lắp ráp dụng cụ chỉnh hình (DCCH) tại các cơ sở của Ottobock ,

  • Để thực hiện đơn hàng, Khách hàng thanh toán trước cho Nhà cung cấp 60% tổng giá trị của đơn hàng. Số tiền này được coi là tiền đặt cọc cho việc thực hiện đơn hàng. Việc thực hiện đơn hàng chỉ được bắt đầu sau khi Nhà cung cấp nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trên.
  • Số tiền còn lại bằng 40% giá trị đơn hàng sẽ được Khách hàng thanh toán cho Nhà cung cấp vào thời điểm bàn giao DCCH cho Khách hàng mang về.
  • Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty theo thông tin nêu trên.